Om Opp AS

Selskapet

Vår forretningside er "montasje av komponenter på luftledninger i overføringsnettet for elektrisk kraft ved hjelp av helikopter".

Selskapets virksomhet er entreprenørvirksomhet samt utvikling og produksjon av utstyr og komponenter i tilknytning til montasje og vedlikehold av ulike typer transmisjons- og distribusjonsnett.

Vår kjernekompetanse er montasje av stål og strekking av liner spesielt i høyden og i utilgjengelig terreng.

Vi ønsker å bruke den erfaring og kompetanse vi har opparbeidettil å skape interessante og sikre arbeidsplasser. Videre ønsker vi at bedriften skal være med på å skape et sikkert og effektivt el.nett for kunder (netteierne) og sluttbrukere (strømabonnentene).

Nytt firma - men ingen nybegynner!

Vi som jobber i OPP har alle bakgrunn fra arbeid på overførings- og fordelingsnett. Den kompetanse og brede erfaring vi innehar, ikke minst på montørsiden, gjør at vi er godt rustet til å takle utfordrende og komplekse utbyggingsoppdrag for energi- og teleutbyggere.

Selskapet ble etablert i oktober 2003 og har vært operativt siden april 2004. I dag er vi 18 ansatte og vi ser det som en utfordring å videreutvikle våre dyktige fagfolk.Vi vil gjøre OPP til en sikker og trivelig arbeidsplass for våre ansatte,til en interessant samarbeidspartner for våre leverandører og til en foretrukket entreprenør for våre kunder.

OPP ønsker å være en "RAUS" arbeidsgiver som setter medarbeiderende i fokus.

Vi har besøksadresse på Linnegrøvan i Søgne litt vest for Kristiansand.