Referanser

Siden oppstart i april 2004 har OPP deltatt i følgende prosjekter, enten som entreprenør eller som underentreprenør.

2008

Lineskifte 132 kV linje Jordal - Matre (BKK AS)

Skifting av liner på dobbeltkursledning. Underentreprise for Otera Entreprenør AS

Stasjonsarbeider på Sauda trafo (Stanett SF)

Omloopinger.

Riving av 47 kV linjer på Lørenskog (Hafslund Nett AS)

Riving av to dobbeltkursledninger mellom Røykås trafo og Hanaborg, blant annet kryssing av Strømsveien og flere mindre veier. Installasjon av 132 kV kabler i kabelendemaster. Underentreprise for IEF

Generalunternehmung/PA Entreprenør.

Strekking av FRP-D9 (MidtNett AS)

Montasje av ca. 3,5 km fiberkabel i Modum.

Ledningsarbeid (Suldal Elverk AS)

Fiberkabelfremføring og diverse arbeid på høyspentnettet.

Strekking av 8-tallskabel (Relacom AS)

Strekking av ca. 10 km luftledning i Vest-Agder.

420 kV Skåreheia - Holen (Statnett SF)

Støping av mastefundamenter. Underentreprise for Betonmast/Dalekovod.

Stasjonsarbeid på Bærum trafostasjon (Statnett SF)

Looping og skifting av isolatorkjeder.

Rammeavtale (Skånevik Ølen Kraftlag)

Riving og bygging av ny 22 kV høyspentlinje. Fremføring av fiberkabel (OPGW og FRP).

Strekking av fiberkabel (Os kommune)

Strekking og trekking av ca. 33 km fiberkabel med bæreelement på lavspentnettet i Os kommune. Underentreprise for Fibra Networks AS.

Strekking av fiberkabel (Tel-Ag AS)

Strekking av ca. 9 km fiberkabel på tele- og lavspentnettet i Gjerstad kommune. Underetreprise for Fibra Networks AS.

2007

Dobbeltforgitring av stålmaster (Statnett SF)

Forsterkning av 60 master på 420 kV ledningene Holen - Rød og Kvilldal - Sylling.

Strekking av fiberkabel (Tel-Ag AS)

Strekking av ca. 9 km fiberkabel på tele- og lavspentnettet i Gjerstad kommune.
Underentreprise for Fibra Networks AS.

Strekking av fiberkabel (Stranda kommune)

Strekking av ca. 3 km fiberkabel med bæreelement på høyspent- og lavspentnettet
i Stranda. Underentreprise for Fibra Networks AS.

Fundamenter for flyvarslingsmaster (Statnett SF)

Støping av mastefundamenter for antennebærere for OCAS flyvarsling av
kraftledninger som krysser Hardangerfjorden.

Strekking av fiberkabel (Os kommune)

Strekking og trekking av ca. 33 km fiberkabel med bæreelement på lavspentnettet
i Os kommune. Underentreprise for Fibra Networks AS.

66 kV Spanne - Klovning (Haugaland Kraft AS)

Strekking av 6,4 km OPGW på eksisterende linje.
Skifting av noen stolper og traverser inkl. materialleveranser.

Fiberkabelprosjekter i Suldal (Suldal Elverk)

Strekking av ca. 20 km OPGW og FRP fiberline/kabel ved Gullingen,
Mo - Suldalsosen og Tysingvatn - Jelsa.

22/66 kV Ølensvåg - Vikebygd (Skånevik Ølen Kraftlag)

Strekking av ca. 9,2 km OPGW på høyspentnettet mellom Ølensvåg og Vikebygd.
Bardunering, jording og forsterkning av stolper inkl. materialleveranser.

Stasjonsarbeider i Kvilldal og Sauda (Statnett SF)

Ledningsarbeider og omlooping i forbindelse med omlegging av linjer
på stasjonsområdene.

Ombygging og riving av 47 kV linjer på Lørenskog (PA Entreprenør AS)

Riving av Hafslund Nett's dobbeltkurslinjer Røykås - Strømmen og Røykås
Lillestrøm mellom Røykås trafostasjon og Fjellhamar. Montasje av nye
kabelendemaster, heising og låring av kabler, montasje av kabelstativ
på Solheim trafo. Underentreprise for IEF Norway Corporation.

OPGW Sogndal - Hella (Sognekraft AS)

Utskifting av 24,5 km jordline med OPGW på 22 kV ledning.
Samarbeidsprosjekt med Otera Entreprenør AS.

300 kV Sønnå - Sauda trafo (Elkem Saudefaldene)

Totalentreprise på bygging av 4,2 km i Sauda i forbindelse med utbygging
av Saudafallene. Samarbeidsprosjekt med Otera Entreprenør.

Ombyggingsarbeid ved Sauda trafo (Statnet SF)

Omlooping og stålmontasje i forbindelse med etablering av nytt bryterfelt.

Fiberkabel Gaustablikk (Tinn Energi AS)

Leveranse av materiell og montasje av 2,3 km FRP fiberkabel

Fiberkabel i Hallingdal(Hallingdal Kraftnett AS)

Strekking av ca. 42,5 km OPGW og 5 km FRP i Nordbygdan og Rukkedalen.

Fiberkabel i Hemsedal (Hemsedal Energi KF)

Strekking av ca. 30,5 km OPGW 5 km FRP i områdene Bjøberg, Gjuva og
Holdemoen.

Toppkontroll av 22 kV ledninger (Hallingdal Energi KF)

Inspeksjon av ca. 100 km 22 kV ledninger i Hallingdal.

OPGW Nes - Flå - Gulsvik (Hallingdal Kraftnett AS)

Strekking av ca. 40 km OPGW og 5 km FRP på 22 kV ledning.

Omlegging og rehabilitering av 22 kV kraftledninger (Agder Energi Nett AS)

Stolpereising og utskifting av liner på diverse vedlikeholdsprosjekter i Kristiansands-
området.

Feda likeretterstasjon (Statnett SF)

Underentreprise for ABB Power Technologies på montasje av 3 stativer og 5 master i
stål; strekking av faseliner, jordliner og OPGW. Prosjektet inngår som del av NorNed
(580 km DC sjøkabel mellom Norge og Nederland)


2006

Utskifting av oppheng for fiberkabel (Kvinnherad Energi)

Utskifting av opphengsklemmer, montasje av spiraler og kveilrammer.

Strekking av OPGW på 22 kV Uvdal - Hol grense (Hallingdal Kraftnett)

Montasje av 30 km fiberkabel. Underprise for Fibra Networks.

Krossen trafostasjon (Agder Energi Nett)

Riving av eksisterende 72 kV ledning, fundamentering og montasje av 3 nye stålmaser, strekking av faseliner og jordline, reising av 2 trestolper, tilkobling til ny transformator, montering av 72 kV kabler, skifting av overspenningsavledere, montasje av ny skillebryter. Samarbeidsprosjekt med Otera Entreprenør.

132 kV Bjorendal - Barbu (Agder Energi Nett)

Bygging av 132 kV ledning Bjorendal - Jovatn. Omlegging av 66 kV ledning ved innføring til Bjorendal stasjon. Samarbeidsprosjekt med Otera Entreprenør.

110 kV Kulia - Fiskå (Agder Energi Nett)

Samarbeidsprosjekt med Otera Entreprenør på skifting av faseliner og toppline. Montasje av knekter på 132 kV ledning ved Kjøpsvik (Salten Nettjenester) Underentreprise for Salten Nettjenester.

Strekking av OPGW Feda (Agder Energi Nett)

Montasje av ca. 4 km OPGW mellom Høylandsfoss kraftstasjon og Statnetts koblingsstasjon på Feda i forbindelse med omlegging av Europavei 39.

22 kV Alta - Kautokeino (Nord Troms Kraftlag)

Underentreprenør for Otera Entreprenør på bygging av 100 km 22kV kraftledning mellom Alta og Kautokeino.

Strekking av OPGW i Hovet (Hallingdal Kraftnett)

Montasje av OPGW ved Rud kraftstasjon i Hovet.

Strekking av fiberkabel på Gol (Hallingdal Kraftnett)

Installasjon av 3 km FRP-9 på 22/66 kV fellesføring mellom stasjonene Gol og Haraskogen.

300 kV Øvre Årdal - Årdalstangen og 300 kV Fardal - Høyanger (Statnett SF)

Reperasjon av kordelbrudd ved bruk av tomotors helikopeter, underhengende montør og spesialkurv.

Spenningsoppgradering fra 300 til 420 kV på Rjukan (Statnett SF)

Oppgradering av 12 km ledning mellom stasjonene Mår og Vemorktoppen. Strekking av OPGW. Bygging av ny 34 tonns forankringsmast ved Vemorktoppen.Samarbeidsprosjekt med Otera Entreprenør.

Montasje av OPGW i Tinn (Tinn Energi)

Strekking av 1 km OPGW.

Masteforsterking 300 kV Kvilldal - Flesaker

Dobbelforgitring 54 master

Skjøteskifte 132 kV Nore II - Flesaker / linje 1 og 2 (Buskerud Nett)

Utskifting av skjøter og isolatorer. Samarbeidsprosjekt med Otera Entreprenør AS.

Riving 52 kV ledning Tøyen - Ulven (Hafslund Nett)

Bygging av ny forankringsmast på Hovin samt riving av 8 master hvor ledningen skal legges som jordkabel. Underentreprise for PA Entreprenør i samarbeid med IEF. Generalunternehmung.

Riving av 52 kV ledning Røykås - Lillestrøm og

Røykås - Strømmen (Hafslund Nett)

Bygging av 2 nye forankringsmaster. Riving av 22 master. Forsterking av enkeltmaster. Underentreprise for PA Entreprenør i samarbeid med IEF Generalunternehmung.


2005

22 kV Gullingen - Mo (Suldal everk)

Strekking av fiberkabel, type FRP.

300 kV Kvilldal - Sylling (Statnett SF)

Reparasjon av jordline m/ påspunnet fiberkabel.

22 kV Fjordspenn over Erfjord (Suldal everk)

Bygging av bukker for fjordspenn.

Distribusjonsnett ved Växjö, Sverige (Sydkraft)

Reparasjonsarbeider etter stormen Gudrunn.

132 kV Kvitfossen - Fiskebøl (Lofotkraft)

Bygging av ny ledning.
Ombyggingsarbeider ved Røldal stasjon (Statnett SF)

OPGW Øvre Romerike (Hafslund Tokom)

Montering av OPGW på 22kV nettet i Ullensaker.

300kV Kvanndal - Songa (Statnett SF)

Skifte av isolatorskåler i bære- og forankringsmaster.

132 kV Skjomen - Ofoten (Statnett SF)

Skifte jordline med OPGW.

66 kV Kobkroken - Båtsfjord (Varanger Kraftnett)

Montering 2 nye 420 kV "Statnett-master" og flytte eksisterende spenn i
fjordspenn over Straumen v/ Konsfjorden.

Fjordspenn Lenefjorden, Lindesnes (Agder Energi Nett AS)

Inspeksjon av flymarkører med underhengende montør fra tomotors helikopter.

Strekking av fiberkabel på lavspentnett (Vanylven kommune)

Installasjon av ca. 60 km. OXWE/FRP filberkabel.

Strekking av fiberkabel Tonstad-Adneram

(Agder Energi Bredbånd, Sira-Kvina Kraftselskap, Sirdal Kommune og Telenor)
Strekking på høyspentnettet.

Strekking av fiberkabel i Stryn (Stryn Energi)

Strekking av ca. 20 km. FRP filberkabel.

Fibernett i Modalen (Modalen kommune)

Strekking av ca. 20 km. ADSS og FRP fiberkabel på Modalen Kraftlags ledningsnett.

Test av avspenningsklemmer (Statnett SF)

Strekktesting av line med Kupp og Klein froskekjefter.

Skifting av lineskjøter ved Feda (Statnett SF)

Skjøteskift på ledningene Feda - Lista (2) og Feda - Åna-Sira.

Strekking av fiberkabel ved Flekkefjord (Agder Energi Nett)

Montasje av 3 km FRP kabel på 22 kV nettet.

Feda bru (Agder OPS Vegselskap)

Underentreprise på montasje av Catwalk.

Strekking av OPGW Vikedal - Ølen (Haugaland Kraft)

Installasjon av 12,5 km OPGW mellom stasjonene i Vikedal og Ølen.

Støleheia avfallsdeponi, riving av miljønett

(Renovasjonsselskapet i Kristiansandsregionen - RKR)

Strekking av fiberkabel i Numedal (Uvdal Kraftforsyning, Nore Energi, Rollag Everk, Flesberg Everk)

Montasje av ca. 100 km OPGW og FRP fiberkabel på 22 kV og lavspentnettet i
Numedal. Underentreprise for Fibra Networks.

66 kV ledning i Sulithjelma (Salten Kraftsamband)

Montasje av traverser, armatur samt linestrekking. Underentreprise for Salten Nettjenester.

2004

400 kV Klæbu - Viklandet (Statnett SF)

Linestrekking - tilrettelegging og montasjeledelse.

300 kV Nygard - Modalen (BKK Nett)

Tilrettelegging, arbeidsledelse for mastemontasje og linestrekking.

22 kV Stryn - Olden (Stryn Energi)

Utskifting av underliggende jordline til OPGW.

300 kV Klæbu - Nea (Statnett SF)

Rehabilitering.

22 kV Hommelvik - Malvik (Malvik Everk)

Installasjon av OPGW.

22 kV Mauranger - Rosendal (Kvinnherad Energi)

Installasjon av fiberkabel i luft.