Helikopterbaserte arbeidsoperasjoner

Det er meget effektivt å bruke helikopter under bygging og vedlikehold av kraftledninger - ikke bare til transport, men også til arbeidsoperasjoner som sammenstilling av stålmaster, lineoppheng og utkjøring av pilotline. For vedlikehold og inspeksjoner gjelder dette spesielt på ledninger hvor det er vanskelig å få utkobling.

OPP har bred erfaring og kompetanse på bruk av helikopter som transportmiddel og redskap for ulike arbeidsoperasjoner på
kraftledningsnettet. Denne erfaring har vi vunnet gjennom nært samarbeid med helikopterselskaper og erfarne longline piloter.

Vi er meget bevisste når det gjelder de krav vi stiller til operativ utførelse av de ulike arbeidsoppgaver som helikopter benyttes til. Dette gjelder primært sikkerhet, men også effektivitet og bruksområder for helikopter. De piloter vi benytter må demonstrere
ferdighet, kompetanse og operativ kjennskap til de arbeidsoppgaver vi ønsker utført.

  • Bygging av nye ledninger og ledningsseksjoner med stålmaster
  • Oppgraderinger og rehabiliteringer av eksisterende ledninger
  • Reparasjoner og vedlikehold
  • Inspeksjoner, bl.a. toppkontroll med underhengende montør
  • Mastemontasje
  • Skifting av skjøter
  • Montering og utskifting av flymarkører
  • Strekke liner