Øvrige tjenester

Vår kunnskap innen kraftledningsprosjekter har ført oss inn på markeder hvor vi kan benytte vår kjernekompetanse.

Vår kjernekompetanse er bygging av betongfundamenter, sammenstilling av stål, montasje av opphengsutstyr, strekking av liner, prosjektgjennomføring i til dels ufremkommelig terreng samt arbeid i høyden