Beredskap

OPP har mannskaper som er spesialtrent for å delta i beredskapsgrupper for midlertidig utbedring av ledningsnettet for overføring av elektrisk energi. Opplæring og beredskapsøvelser har blitt gjennomført hos Statnett SF og Svenska Kraftnät.

Vi har spesialkompetanse innen områder som:

  • Beredskapsmaster
  • Beredskapsutstyr
  • Planlegging av verktøy- og utstyrsbehov for montering
  • Transport
  • Arbeidsbeskrivelse - premontering og klargjøring av
  • Beredskapsmast før reising med kran eller helikopter
  • Risikokartlegging
  • Førstehjelp