Fiber Avdeling

NYSATSING I OPP AS:

Siden oppstart har Opp AS, i tillegg til kjerneområdet som er kraftledningstjeneste,også spesialisert seg på å henge opp alle typer fiberkabler for kraftnetteiere, og som underentreprenør for andre fibernettutbyggere.

Til sammen har det blitt hengt opp mange titalls tusen meter, mest på høyspentmaster,men også på lavspent- og telestolper.

Dette har vært naturlig for Opp, som har alle sertifikater og autorisasjoner for å jobbe i høyden.

Fra mars 2012 har Opp AS valgt å utvide satsingen på fiberarbeid,til å kunne utføre totalentreprise på fiberoppdrag, kun ved bruk av egne ansatte.

Fra samme tid er Opp også blitt Ekomnettautorisert av Post og Teletilsynet.

Siden Opp fra før er gode på kabeloppheng av Opgw, Adss og alle typer 8-talls kabler, Frp og stål,satses det nå i tillegg på prosjektering og detaljplanlegging, samt bygging av alle typer fiberanlegg, som også inkluderer kabler i jord og i sjø.

Det første anbudet vi vant etter nysatsingen, er allerede utført; et sjøkabelanlegg i Rogaland,med utlegging, avspenning, skjøting og måling av en 144 fibers dobbeltarmert sjøkabel,

Jobben ble utført i juni, sammen med vår underentreprenør; West Dykkerservice AS. (Se bilder 2012)

Fiberavdelingen består foreløpig bare av 2 mann, men vil forhåpentligvis ekspandere etter hvert.

Samtidig har vi en innleieavtale med andre fibermontører, dersom det skulle være nødvendig.

Avdelingsleder John G Raudsandmoen kommer fra stillingen som Teknisk sjef i Fibra Networks AS,

mens Tor Øystein Jørgensen kommer fra stillingen som Fiberspesialist i samme selskap.

Begge har mange års erfaring med alt innen utbygging av kommunikasjon på fiberkabel,

fra første prosjektering og planlegging, via montasje, skjøting og måling, til siste dokumentasjon.

Begge har en fortid i Telenor Installasjon og Telenor Fiber Solutions. Begge har også vært i jobb i andre selskaper, John som Anleggsleder i Statnett, og Tor Øystein som Fiberspesialist i Safety One, der han jobbet med utvikling og utbygging av sensorovervåkning av skipsskrog, via fiber.

Opp Kraftledningstjenester AS, ved Fiberavdelingen, kan nå tilby alle bredbåndsutbyggere:

- Prosjektering av Stam-, aksess- og spredenett på fiber, samt detaljplanlegging.

- Materiell, kabel og logistikk

- Utbygging ved bruk av egne ansatte

- Skjøting av alle typer kabel

- Lyskilde/Effektmetermåling og Otdr måling (og om ønskelig: CD- og PMD måling).

- Dokumentasjon (Skjematiske tegninger, Fiberfordelingskjema og Kart)

Kontakt:

John på tlf. 482 02 528 eller jgr@opp-as.no

Tor Øystein på tlf. 911 80 941 eller toj@opp-as.no