Ledningsmontasje

Når ledningstraséene går gjennom lett terreng og det er mulig å kjøre utstyr frem til montasje- eller reparasjonsstedene, så benytter vi konvensjonelle metoder - kran, lift, spir m.m.

Vi utfører:

  • Mastemontasje med kran eller spir
  • Linestrekking (med og uten optiske fiber)
  • Reparasjoner og vedlikehold
  • Inspeksjoner