Montasje av antennebærere i stål

Vår kunnskap om fundamentering, sammenstilling av stål og strekking av barduner setter oss i stand til å utføre montasjeoppdrag for byggherrer av telekommunikasjonsanlegg.

Våre montører har deltatt i bygging av de høyeste telemastene som finnes i Norge i dag.

Vi tilbyr:

  • Montasje av diverse utstyr for bruk i telenett
  • Montasje av radiolinje-, kringkastings- og mobiltelefonanlegg
  • Nybygging og ombygging av master for telekommunikasjon og montasje av antenner
  • Vedlikehold og beredskap for antenneanlegg - master og bygninger .